lunes, 24 de noviembre de 2008

DISEÑO RENTABLE: Diez temas a debate


La Editorial Index Book ha publicado recientemente la obra de Xènia Viladàs: "Diseño Rentable: diez temas a debate" donde plantea que el diseño es una plataforma extraordinaria de mejora, al servicio de la empresa - y, por extensión, de la sociedad - que se ha convertido ya en un requisito de entrada a muchos mercados.

Esta obra se dirige a aquellas organizaciones que todavía tienen el diseño como asignatura pendiente y propone, desde una óptica de gestión, diez temas de reflexión para reducir el riesgo en la toma de decisiones relacionadas con esta materia. Las herramientas y los conceptos que se ofrecen en estas páginas son propuestas abiertas que cada uno tendrá que hacer suyas. No es un tratado de gestión del diseño sino una especie de "navaja suiza" para llevar en el bolsillo y utilizar cotidianamente.

Xènia Viladàs, autora de Diseño Rentable, es consultora, licenciada en Económicas por la Universidad de Barcelona y MBA (Design Management) por la Universidad de Westminster (Londres). Inició su carrera en el sector textil y posteriormente se incoporó al BCD (Barcelona Centre de Disseny) donde fue directora adjunta y, más tarde, directora general. Tras una etapa en la escuela de diseño Elisava, pasa a incorporarse a la Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación (ddi), como consejera delegada. En la actualidad ejerce como consultora independiente en Gestión de Diseño, tarea que alterna con la docencia, conferencias y escritos.

martes, 18 de noviembre de 2008

La modernitat

Publicat a la revista “Eben Interiors” nº 59
Per Agustí Costa, interiorista i aparellador

El compromís de tot creatiu és donar respostes d’acord amb l’esperit del seu temps. I sempre ha estat així quan ha explorat camins ignorats per conduir-nos al futur i quan ha pres de referent el passat conegut.
Naturalment, em refereixo als grans trets d’aquell esperit que determinen l’estil d’època i no pas a les peculiaritats individuals, per remarcables que siguin. L’homologació respecta als trets característics de l’època fa que una obra sigui moderna o no.
Històricament el treball modern s’ajusta als “modes” propis de la tendència dominant, i és així com obté la consideració de recent, al marge del seu valor intrínsec. Representa la mesura, l’equilibri, la moderació i no pressuposa cap avenç. Però a mitjans del segle dinou el concepte modern fa un pas endavant i busca una innovació romàntica, subjectiva, que es basa en la imaginació i es manifesta contrària al progrés tècnic i burgès. Després, a principis del segle vint, la creixent industrialització afavoreix el sorgiment de l’avantguarda, defensora d’una modernitat incessant. Fascinada per la tècnica, aporta, objectivament, millores reals de les condicions de vida durant un període de desfici creatiu. E Moviment Modern va ser una autèntica revolució experimental en el camp de la cultura material.
I avui, què és modern? Superabundància, consumisme, globalització, atròfia crítica, pensament feble i falta d’esforç, en general, són els inductors d’una part de la nostra conducta. Amb aquests ingredients no s’assoleixen objectius gaire consistents. Per això moltes vegades el terme modern es redueix a un llustre superficial que dóna brillantor i es fa admirar fins que s’apaga, però que ignora la importància del pes, de “ser metall encara que no brilli”. Oblidant que és més important el sistema constructiu que el material, l’espai que l’objecte i el llenguatge que la forma, alguns irreflexius, en nom d’una modernitat mal entesa, prescriuen de manera arbitrària materials nous interpretats deficientment, maltracten l’atmosfera del lloc amb un culte acrític a objectes d’última generació i ofenen la personalitat de l’usuari amb frívoles artificiositats de nul contingut cultural. Talmet, com si només hi hagués una estètica possible que dicta el que s’ha de fer i priva el que seria adequat.
Sortosament, al costat de la retòrica banal que només sap captar l’aspecte extern més anecdòtic de la modernitat, hi ha la creença que el bon projecte s’ha de buscar més enllà dels contingents epidèrmics, perquè dissenyar no és una simple qüestió formal. I cal tenir present que l’encertada relació entre forma i ús depèn de circumstàncies sovint diferents. Cada usuari, entorn i codi mereixen una atenció del projectista que determina resultats formals per a cada cas.
L’escultor modern Jorge Oteiza diu: “No busco el que tenim, sinó el que ens falta”. La frase, crec, sintetitza el sentit profund de l’actitud moderna. Res no ha de venir donat, ha d’ésser explorat. El projecte, elaborat amb voluntat capdavantera, anticipa constantment. Cal buscar resultats pertinents, defugint els patrons habituals de seducció. El projectista es legitima burxant la realitat present, obrint-se al futur i acceptant les conquestes del passat.
Així, de manera natural, afegim petits progressos successius sense perdre la continuïtat de la modernitat.

miércoles, 12 de noviembre de 2008

Bueno, bonito y... sencillo

Por Fernando Trías de Bes. Ilustración de Gabi Beltrán.
Un invento básico, un diseño sencillo, una idea simple. El iPod o Google. Hay que ver lo que nos pueden facilitar la vida. Pero simplificar las cosas no es nada fácil. Aquí, unos trucos.